Աշխատակիցներ

Աշխատակիցներ բաժնում՝ ավտոմատացված համակարգով ներառվում է խանութի էջը ստեղծեղ օգտատերը, ով ստանձնում է "Հիմնադիր" պաշտոնը և ենթակա չէ փոփոխման:

Տարիֆային պլանից կախված՝ կարող եք ավելացնել աշխատակիցներ հրավիրելով էլ․ հասցեի միջոցով։ Այդ առաջարկը ստանալուց հետո աշխատակիցը անցնում է էլ․ հասցեին ուղարկված հղումով, գրանցվում կայքում և ստանձնում Ձեր նշած պաշտոնը։


Մանրամասն ըստ բաժինների՝Ավելացնել աշխատակից


Աշխատակցի ավելացնելու (հրավիրելու) համար նախ անհրաժեշտ է մտնել Աշխատակիցներ բաժինը, ապա սեղմել Ավելացնել աշխատակից կոճակը:


Ավելացնել աշխատակից

Լրացման դաշտեր

Լրացման դաշտ Նկարագրություն
Էլ․ հասցե Այս բաժնում լրացվում է այն էլեկտրոնային հասցեն, որի վրա պետք է գնա աշխատանքի հրավերը։
Պաշտոն Այս բաժնում նշվում է արդեն ստեղծված պաշտոնը, որի ենթաբաժինների թույլտվություններից էլ օգտվելու է օգտատերը։

* - նշանը ցույց է տալիս պարտադիր լրացման դաշտերը։