Ծախսերի Կառավարում

Ծախսերի կառավարման համակարգը (Ֆինանսներ բաժինը) ներառում է մի քանի առանձին բաժիններ, որոնց միջոցով մուտքագրվում են ծախսերը, ստեղծում ծախսերի խմբեր և ստանում տարբեր տեսակի ֆինանսական հաշվետվություններ։


Այդ բաժինների մասին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ անցնելով հետևյալ հղումներով՝