Data Object: Հոդվածներ

Ստանալ Հոդվածը


{{ data.article.get(:alias) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
alias string Հոդվածի կարճ անվանում

HTTP/1.1 200 OK
{
  id: 2,
  alias: "first-blog-article",
  tag: 1,
  languageId: 3,
  languagePrefix: "am",
  thumbnail: 'https://cdn.storech.com/photo.png',
  title: "Բլոգի առաջին հոդվածը",
  content: "Բլոգի առաջին հոդվածը",
  metaKeywords: "բլոգ, հոդված",
  metaDescription: "Բլոգի առաջին հոդվածը",
  created: "2017-03-05 16:00",
  updated: "2017-03-06 20:00"
}

or

false

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Հոդվածի իդենտիֆիկատոր
alias string Հոդվածի կարճ անվանում
tag int Հոդվածի տեգ
languageId int Լեզվի իդենտիֆիկատոր
languagePrefix string Լեզվի կարճ անվանում
thumbnail string Հոդվածի գլխավոր նկար
title string Հոդվածի վերնագիր
content string Հոդվածի պարունակություն
metaKeywords string Հոդվածի meta հիմնաբառեր
metaDescription string Հոդվածի meta նկարագրություն
created string Հոդվածի ստեղծման ամսաթիվ
updated string Հոդվածի փոփոխման ամսաթիվ


Ստանալ Հոդվածների Ցանկը


{{ data.article.list({}) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
limit int Ցանկի քանակություն
recently boolean Դասավորվածությունը ըստ վերջին ավելացվածների
random boolean Խառը դասավորվածություն
not-article-alias string Բացառությամբ տվյալ իդենտիֆիկատորով հոդվածի
only-news boolean Հոդվածներ, որոնք ունեն tag = 1 (Նորություններ)
search string Փնտրում հոդվածի անվանումներում

HTTP/1.1 200 OK
{
  {
     id: 2,
     alias: "first-blog-article",
     tag: 1,
     languageId: 3,
     languagePrefix: "am",
     thumbnail: 'https://cdn.storech.com/photo.png',
     title: "Բլոգի առաջին հոդվածը",
     content: "Բլոգի առաջին հոդվածը",
     metaKeywords: "բլոգ, հոդված",
     metaDescription: "Բլոգի առաջին հոդվածը",
     created: "2017-03-05 16:00",
     updated: "2017-03-06 20:00"
  }
  ...
}

or

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Հոդվածի իդենտիֆիկատոր
alias string Հոդվածի կարճ անվանում
tag int Հոդվածի տեգ
languageId int Լեզվի իդենտիֆիկատոր
languagePrefix string Լեզվի կարճ անվանում
thumbnail string Հոդվածի գլխավոր նկար
title string Հոդվածի վերնագիր
content string Հոդվածի պարունակություն
metaKeywords string Հոդվածի meta հիմնաբառեր
metaDescription string Հոդվածի meta նկարագրություն
created string Հոդվածի ստեղծման ամսաթիվ
updated string Հոդվածի փոփոխման ամսաթիվ