End Point: Զամբյուղ

Ավելացնել Ապրանքը Զամբյուղում


POST
DOMAIN/cart/add

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
productId required int Ապրանքի իդենտիֆիկատոր
quantity required int Ապրանքի քանակություն

{
   productId: 5,
   quantity: 2
}

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Անթույլատրելի հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Սխալ հարցման պատասխան
system.product_not_found Ապրանքը գոյություն չունի
system.product_availability_error Ապրանքը բացակայում է պահեստում
system.product_successfully_added_to_basket Ապրանքը հաջողությամբ ավելացվեց զամբյուղում


Թարմացնել Զամբյուղի Ապրանքները


POST
DOMAIN/cart/update

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
quantities required array Թարմացված քանակությունները ըստ ապրանքների

{
   quantities:
      [
         1: 5,
         5: 3 
      ]
}

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Անթույլատրելի հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Անթույլատրելի հարցում
system.product_availability_error Ապրանքը բացակայում է պահեստում
system.basket_successfully_updated Զամբյուղը հաջողությամբ թարմացվեց


Ջնջել Զամբյուղի Ապրանքը


POST
DOMAIN/cart/delete

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
itemId required int Զամբյուղի ապրանքի իդենտիֆիկատոր

{
   itemId: 15
}

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Անթույլատրելի հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Անթույլատրելի հարցում
system.basket_item_successfully_deleted Ապրանքը հաջողությամբ ջնջվեց զամբյուղից


Մաքրել Զամբյուղի Պարունակությունը


GET
DOMAIN/cart/clear

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Անթույլատրելի հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Անթույլատրելի հարցում
system.basket_successfully_cleaned Զամբյուղը հաջողությամբ մաքրվեց


Անցում Վճարմանը


POST
DOMAIN/cart/checkout

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Անթույլատրելի հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Անթույլատրելի հարցում