End Point: Բաժանորդագրում

POST
DOMAIN/auth/subscribe

Պարամետրեր Տիպ Նկարագրություն
email required Տողային Բաժանորդագրվողի Էլեկտրոնային հացեն

{
   email: 'test@gmail.com'
}

{
   status: 'success',
   message: 'Շնորհակալություն բաժանորդագրվելու համար'
}

{
   status: 'error',
   message: 'Անթույլատրելի հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Սխալ հարցման պատասխան
system.email_address_is_already_subscribed Պատասխանը, երբ տվյալ հասցեն արդեն բաժանորդագրված է կամ տվյալ հասցեով գրանցված է օգտատեր
system.thank_you_for_subscription Պատասխանը՝ հաջողված բաժանորդագրման դեպքում