Data Object: Առաքման Սակագներ

Ստանալ Առաքման Սակագների Ցանկը


{{ data.shipping.list({}) }}

HTTP/1.1 200 OK
{
  {
     id: 5,
     name: "Shipping to Cahkadzor",
     type: 2,
     durationTime: 1,
     durationTimeType: 1,
     minWeight: 0,
     maxWeight: 0,
     minAmount: 1000,     
     maxAmount: 3000, 
     amount: 1000,
     currencyId: 1,
     currencyCode: "AMD",
     countryId: 1,
     countryName: "Armenia",
     stateId: 10,
     stateName: "Kotayq",
     cityId: 52,
     cityName: "Cahkadzor"
  }
  ...
}

or

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Առաքման սակագնի իդենտիֆիկատոր
name string Առաքման սակագնի անվանումը
type int Առաքման սակագնի տիպը (անվճար կամ ֆիքսված գումարով)
durationTime int Տևողության իդենտիֆիկատոր (ժամ, օր, ամիս)
durationTimeType int Տևողության իդենտիֆիկատորի տիպը (ըստ ժամի, ըստ օրերի, ըստ ամիսների)
minWeight float Պատվերի մինիմում քաշը առաքման համար
maxWeight float Պատվերի մաքսիմում քաշը առաքման համար
minAmount float Պատվերի մինիմում գումարը առաքման համար
maxAmount float Պատվերի մաքսիմում գումարը առաքման համար
amount float Առաքման արժեքը
currencyId int Արժույթի իդենտիֆիկատորը
currencyCode string Արժույթի կոդը
countryId int Առաքվող Երկրի իդենտիֆիկատորը
countryName string Առաքվող Երկրի անվանում
stateId int Առաքվող մարզի իդենտիֆիկատորը
stateName string Առաքվող մարզի անվանումը
cityId int Առաքվող քաղաքի իդենտիֆիկատորը
cityName string Առաքվող քաղաքի անվանումը