Data Object: Մարզեր

Ստանալ Մարզը


{{ data.state.get(:id) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id required int Երկրի իդենտիֆիկատոր

HHTP/1.1 200 OK
{
   id: 5,
   name: "Կոտայք",
   countryId: 1,
   languageId: 3,
   languagePrefix: "am"
}

or

false

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Մարզի իդենտիֆիկատորը
name string Մարզի անվանումը
countryId int Երկրի իդենտիֆիկատորը
languageId int Հարցման լեզվի իդենտիֆիկատորը
languagePrefix string Հարցման լեզվի նախածանցը


Ստանալ Մարզերի Ցանկը ըստ Երկրի


{{ data.state.list({countryId: 1}) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
countryId required int Երկրի իդենտիֆիկատոր

HTTP/1.1 200 OK
{
  {
     id: 5,
     name: "Կոտայք",
     countryId: 1,
     languageId: 3,
     languagePrefix: "am"
   }
   ...
}

or

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Մարզի իդենտիֆիկատորը
name string Մարզի անվանումը
countryId int Երկրի իդենտիֆիկատորը
languageId int Հարցման լեզվի իդենտիֆիկատորը
languagePrefix string Հարցման լեզվի նախածանցը