Data Object: Վճարման Մեթոդ

Ստանալ Վճարման մեթոդը


{{ data.payment.get(:id) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id required int Վճարման մեթոդի իդենտիֆիկատոր

HHTP/1.1 200 OK
{
   id: 5,
   name: "Arca",
   sellerId: 10,
   sellerKey: "fdds45454",
   sellerUsername: "1215545151",
   sellerPassword: "password",
   paymentGatewayId: 1,
   paymentGatewayName: "Acba Bank",
   icon: "http://cdn.storech.com/uploads/payment-method-icons/card.png"
}

or

false

Պարամետրեր Տիպ Նկարագրություն
id int Վճարման մեթոդի իդենտիֆիկատոր
name string Վճարման մեթոդի անվանումը
sellerId int Վաճառողի իդենտիֆիկատորը ըստ պայմանագրի
sellerKey string Վաճառողի բանալին ըստ պայմանագրի
sellerUsername string Վաճառողի կարճ անվանումը ըստ պայմանագրի
sellerPassword string Վաճառողի գաղտնաբառը ըստ պայմանագրի
paymentGatewayId int Վճարման համակարգի իդենտիֆիկատոր
paymentGatewayName string Վճարման համակարգի սպասարկող կազմակերպության անվանումը
icon string Վճարման մեթոդի նկարը


Ստանալ Վճարման Մեթոդների Ցանկը


{{ data.payment.list({}) }}

HTTP/1.1 200 OK
{
  {
     id: 5,
     name: "Arca",
     sellerId: 10,
     sellerKey: "fdds45454",
     sellerUsername: "1215545151",
     sellerPassword: "password",
     paymentGatewayId: 1,
     paymentGatewayName: "Acba Bank",
     icon: "http://cdn.storech.com/uploads/payment-method-icons/card.png"
   }
   ...
}

or

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Վճարման մեթոդի իդենտիֆիկատոր
name string Վճարման մեթոդի անվանումը
sellerId int Վաճառողի իդենտիֆիկատորը ըստ պայմանագրի
sellerKey string Վաճառողի բանալին ըստ պայմանագրի
sellerUsername string Վաճառողի կարճ անվանումը ըստ պայմանագրի
sellerPassword string Վաճառողի գաղտնաբառը ըստ պայմանագրի
paymentGatewayId int Վճարման համակարգի իդենտիֆիկատոր
paymentGatewayName string Վճարման համակարգի սպասարկող կազմակերպության անվանումը
icon string Վճարման մեթոդի նկարը