Data Object: Զամբյուղ

Ստանալ Զամբյուղը


{{ data.cart.get() }}

HTTP/1.1 200 OK
{
   id: 5,
   userId: 10,
   guestSessionId: "45522ssdf",
   totalAmount: 10000,
   currencyId: 1,
   currencyName: "AMD",
   created: "2017-03-16 16:00",
   updated: "2017-03-20 20:00",
   items: [
     {
        id: 15,
        shoppingCartId: 5,
        productId: 155,
        product: {
          See "Get Product"
        },
        quantity: 2,
        created: "2017-03-20 18:00",
        updated: "2017-03-20 20:00"
     },
     ...
   ]
}

Պարամետրեր Տիպ Նկարագրություն
id int Զամբյուղի իդենտիֆիկատոր
userId int Մուտք գործած օգտատիրոջ իդենտիֆիկատոր
guestSessionId string Հյուր կարգավիճակով օգտատիրոջ իդենտիֆիկատոր
totalAmount float Ապրանքների ընդհանուր գումարը զամբյուղում
currencyId int Արժույթի իդենտիֆիկատորը
currencyName string Արժույթի անվանումը
created string Զամբյուղի ստեղծման ամսաթիվը
updated string Զամբյուղի խմբագրման ամսաթիվը
items array Զամբյուղի պարունակությունը
item.id int Զամբյուղի տարրի իդենտիֆիկատոր
item.productId int Զամբյուղի տարրի ապրանքի իդենտիֆիկատոր
item.product obj Զամբյուղի տարրի ապրանքի ինֆորմացիան օբյեկտի տեսքով
item.quantity int Զամբյուղի տարրի ապրանքի քանակը
item.created string Զամբյուղի տարրի ստեղծման ամսաթիվը
item.updated string Զամբյուղի տարրի խմբագրման ամսաթիվը