Data Object: Նախապես Հայտարարված Օբյեկտներ

Twig Օբյեկտները պարունակում են property-ներ` դինամիկ արժեքները էջերում օգտագործելու համար։
Օրինակ store օբյեկտը պարունակում է title property, որը օգտագործվում է խանութի անվանումը տպելու համար։

Եկեք ավելի մանրամասն ուսումնասիրենք բոլոր հասանելի օբյեկտները, մեթոդները, property-ները՝

 

Request


object
{{ request.get(:key) }}

Ատրիբուտ Տիպ Նկարագրություն
key string Բանալի՝ GET հարցման պարամետրը ստանալու համար

{{ request.url() }}

Տիպ Նկարագրություն
string Ընթացիկ հասցեն՝ առանց լեզվի պրեֆիքսի

{{ request.page() }}

Тип Описание
string Ընթացիկ էջը module-ի և action֊ի միջոցով (օր. "main/home")


Authentication


object
{{ auth.isGuest() }}

Տիպ Նկարագրություն
boolean Ստուգում է օգտատիրոջ կարգավիճակը, 0՝ եթե հյուր է, 1՝ եթե մուտք է գործած համակարգ

{{ auth.id }}

Տիպ Նկարագրություն
int Օգտատիրոջ իդենտիֆիկատորը, 0՝ եթե հյուր է, > 0՝ եթե մուտք է գործած համակարգ


FlashMessenger


object
{{ flash.get(:message) }}

Ատրիբուտ Տիպ Նկարագրություն
message string Հաղորդագրության բանալին՝ flashMessenger֊ից վերցնելու համար


Handle


object
{{ handle.error(:httpCode) }}

Ատրիբուտ Տիպ Նկարագրություն
httpCode int Http կոդ (Հասանելի է միայն 404)

{{ handle.redirect(:url, :httpCode) }}

Ատրիբուտ Տիպ Նկարագրություն
url string Հասցեն, որի վրա պետք է տեղափոխվել
httpCode int Http կոդ (Նախնական 301)


Store


object
{{ store }}

Property Տիպ Նկարագրություն
id int Խանութի իդենտիֆիկատոր
title string Խանութի անվանումը
email string Խանութի Էլեկտրոնային հասցեն
subDomain string Խանութի ենթադոմենը
subDomainVerifiedStatus int Խանութի ենթադոմենի վավերականության կարգավիճակը
domain string Խանութի դոմենը
domainVerifiedStatus int Խանութի ենթադոմենի վավերականության կարգավիճակը
description string Խանութի նկարագրությունը
facebookProfile string Խանութի էջի հասցեն facebook֊ում
googleProfile string Խանութի էջի հասցեն google֊ում
youtubeProfile string Խանութի էջի հասցեն Youtube֊ում
twitterProfile string Խանութի էջի հասցեն twitter֊ում
linkedinProfile string Խանութի էջի հասցեն linkedin֊ում
pinterestProfile string Խանութի էջի հասցեն pinterest֊ում
instagramProfile string Խանութի էջի հասցեն instagram֊ում
expiredDate string Խանութի ընտրած տարիֆային պլանի վավերականության ժամկետը
themeId int Խանութի ընտրած թեմայի իդենտիֆիկատորը
themeType int Խանութի ընտրած թեմայի տիպը
location object Խանութի հասցեն
location.countryId int Երկրի իդենտիֆիկատոր
location.country string Երկրի անվանումը
location.state string Մարզի անվանումը
location.city string Քաղաքի անվանումը
location.phone string Խանութի հեռախոսահամարը
location.address string Խանութի հասցեն
location.zip string Խանութի փոստային ինդեքսը


Language


object
{{ language }}

Property Տիպ Նկարագրություն
id int Ընտրված լեզվի իդենտիֆիկատոր
prefix string Ընտրված լեզվի պրեֆիքս


Asset


method
{{ asset(:source) }}

Ատրիբուտ Տիպ Նկարագրություն
source string Asset source


Base Url


variable
{{ baseUrl }}

Տիպ Նկարագրություն
string Խանութի գլխավոր հասցեն՝ առանց լեզվի պրեֆիքսի