Հոդվածներ

Հոդվածի ստեղծումը թույլ է տալիս վերջինիս օգտագործել վեբ կայքում։ Այն կարող է լինել, և որպես բլոգի հոդված, և որպես ինֆորմացիոն բնույթ կրող նյութ (օրինակ՝ "Առաքման սակագներ")

Մանրամասն ըստ բաժինների՝Ավելացնել հոդված


Հոդվածի ստեղծման համար նախ անհրաժեշտ է մտնել Հոդվածներ բաժինը, ապա սեղմել Ավելացնել հոդված կոճակը:


Ավելացնել հոդված

Լրացման դաշտեր

Լրացման դաշտ Նկարագրություն
Կարճ անվանում Այս դաշտում լրացված լատինատառ անվանումը օգտագործվում է վեբ կայքում՝ այն ստանալու համար։
Վերնագիր Այս դաշտում լրացվում է հոդվածի վերնագիրը։ Այն հնարավոր է լրացնել մի քանի լեզվով՝ բազմալեզու վեբ կայքում օգտագործման համար։
Պարունակություն Այս դաշտում լրացվում է հոդվածի պարունակությունը։ Այն հնարավոր է լրացնել մի քանի լեզվով՝ բազմալեզու վեբ կայքում օգտագործման համար։
Meta տեգեր Այս դաշտում լրացվում է հոդվածի meta տեգերը։ Այն հնարավոր է լրացնել մի քանի լեզվով՝ բազմալեզու վեբ կայքում օգտագործման համար։
Meta նկարագրություն Այս դաշտում լրացվում է հոդվածի meta նկարագրությունը։ Այն հնարավոր է լրացնել մի քանի լեզվով՝ բազմալեզու վեբ կայքում օգտագործման համար։
Կարգավիճակը Այս դաշտը հնարավորություն է ընձեռում հրապարակել հոդվածը՝ վերջնական պատրաստ լինելու դեպքում։

* - նշանը ցույց է տալիս պարտադիր լրացման դաշտերը։