Data Object: Հաճախորդ

Ստանալ Հաճախորդին


{{ data.customer.get({parameter: value}) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Հաճախորդի իդենտիֆիկատոր
email string Հաճախորդի էլեկտրոնային հասցե

HHTP/1.1 200 OK
{
   id: 5,
   firstName: "Joe",
   lastName: "Cole",
   email: "test@gmail.com", 
   emailVerificationCode: "dsadsad45e#fdsfdsf", 
   resetHash: "45dsadsad7frfrvfv454",
   status: 1, 
   countryId: 1, 
   countryName: "Armenia" 
   state: "Yerevan", 
   city: "Yerevan", 
   address: "Margaryan str.", 
   phone: "+37455000000", 
   zip: "0072", 
   languageId: 1, 
   created: "2017-03-20 16:00" 
} 

or 

false

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Հաճախորդի իդենտիֆիկատոր
firstName string Հաճախորդի Անունը
lastName string Հաճախորդի Ազգանունը
email string Հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեն
emailVerificationCode string Էլեկտրոնային հասցեի հաստատման կոդ ստացված գրանցման ժամանակ
resetHash string Հաստատման կոդ՝ գաղտնաբառի փոփոխման համար
status int Հաճախորդի կարգավիճակ
countryId int Հաճախորդի Երկրի իդենտիֆիկատորը
countryName string Հաճախորդի Երկրի անվանումը
state string Հաճախորդի մարզի անվանումը
city string Հաճախորդի քաղաքի անվանումը
address string Հաճախորդի հասցեն
phone string Հաճախորդի հեռախոսահամարը
zip string Հաճախորդի փոստային ինդեքսը
languageId int Հաճախորդի նախընտրելի լեզվի իդենտիֆիկատորը
created string Հաճախորդի գրանցման ամսաթիվը