Data Object: Երկրներ

Ստանալ Երկիրը


{{ data.country.get(:id) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id required int Երկրի իդետիֆիկատոր

HHTP/1.1 200 OK
{
   id: 5,
   name: "Armenia",
   iso1: "am",
   iso2: "ARM",
   dialCode: "+374",
   languageId: 3,
   languagePrefix: "am"
}

or

false

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Երկրի իդենտիֆիկատոր
name string Երկրի անվանումը
iso1 string Երկրի ISO alpha-2 կոդը
iso2 string Երկրի ISO alpha-3 կոդը
dialCode string Երկրի հեռախոսահամարների ֆորմատը
languageId int Հարցման լեզվի իդենտիֆիկատորը
languagePrefix string Հարցման լեզվի նախածանցը


Ստանալ Երկրների Ցանկը


{{ data.country.list({}) }}

HTTP/1.1 200 OK
{
  {
     id: 5,
     name: "Armenia",
     iso1: "am",
     iso2: "ARM",
     dialCode: "+374",
     languageId: 3,
     languagePrefix: "am"
   }
   ...
}

or

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Երկրի իդենտիֆիկատոր
name string Երկրի անվանումը
iso1 string Երկրի ISO alpha-2 կոդը
iso2 string Երկրի ISO alpha-3 կոդը
dialCode string Երկրի հեռախոսահամարների ֆորմատը
languageId int Հարցման լեզվի իդենտիֆիկատորը
languagePrefix string Հարցման լեզվի նախածանցը