Data Object: Վաճառք

Ստանալ Վաճառքների Ցանկը


{{ data.order.list({}) }}

HTTP/1.1 200 OK
{
  {
     id: 2,
     number: "CM-1526",
     amount: 1500,
     deliveryAmount: 500,
     totalAmount: 2000,
     currencyId: 1,
     currencyName: "AMD",
     paymentMethodId: 2,
     referralId: "5044555541",
     status: 3,
     statusName: "Paid",
     shippingStatus: 2,
     shippingStatusName: "In progress", 
     created: "2016-03-21 10:30:00",
     items: [
        {
          id: 12,
          orderId: 2,	
          productId: 10,
          product: {
            Դիտել "Ստանալ Ապրանքը"
          },
          quantity: 2,
          price: 400,
          deliveryAmount: 0,
          currencyId: 1,
          currencyName: "AMD",
          created: "2016-03-21 10:30:00",
          updated: "2016-03-22 08:30:00",
        },
        ...
     ]
  }
  ...
}

or

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Վաճառքի իդենտիֆիկատոր
number string Վաճառքի չկրկնվող համար
amount float Վաճառքի գումարը
deliveryAmount float Վաճառքի առաքման գումարը
totalAmount float Վաճառքի ընդհանուր գումարը
currencyId int Վաճառքի արժույթի իդենտիֆիկատորը
currencyName string Վաճառքի արժույթի անվանումը
paymentMethodId int Վաճառքի վճարման համակարգի իդենտիֆիկատորը
referralId int Վաճառքի՝ վճարման համակարգի կողմից տրված համարը
status int Վաճառքի կարգավիճակի իդենտիֆիկատորը
statusName string Վաճառքի կարգավիճակի անվանումը
shippingStatus string Վաճառքի առաքման կարգավիճակի իդենտիֆիկատորը
shippingStatusName string Վաճառքի առաքման կարգավիճակի անվանումը
created string Վաճառքի ստեղծման ամսաթիվը
items array Վաճառքի առարկաները
item.id int Վաճառքի տարրի իդենտիֆիկատորը
item.orderId int Վաճառքի իդենտիֆիկատորը
item.productId int Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի իդենտիֆիկատորը
item.product obj Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքը
item.quantity int Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի քանակը
item.price float Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի արժեքը
item.deliveryAmount float Վաճառքի տարի առաքման արժեքը
item.currencyId int Վաճառքի տարրի արժույթի իդենտիֆիկատորը
item.currencyName string Վաճառքի տարրի արժույթի անվանումը
item.created string Վաճառքի տարրի ստեղծման ամսաթիվը
item.updated string Վաճառքի տարրի խմբագրման ամսաթիվը


Ստանալ Վաճառքը


{{ data.order.get(:id) }}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id required int Վաճառքի իդենտիֆիկատորը

HTTP/1.1 200 OK
{
  id: 2,
  number: "CM-1526",
  amount: 1500,
  deliveryAmount: 500,
  totalAmount: 2000,
  currencyId: 1,
  currencyName: "AMD",
  paymentMethodId: 2,
  referralId: "5044555541",
  status: 3,
  statusName: "Paid",
  shippingStatus: 2,
  shippingStatusName: "In progress", 
  created: "2016-03-21 10:30:00",
  items: [
     {
        id: 12,
        orderId: 2,	
        productId: 10,
        product: {
          See "Get Product"
        },
        quantity: 2,
        price: 400,
        deliveryAmount: 0,
        currencyId: 1,
        currencyName: "AMD",
        created: "2016-03-21 10:30:00",
        updated: "2016-03-22 08:30:00",
     },
     ...
   ]
}

or

false

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Վաճառքի իդենտիֆիկատոր
number string Վաճառքի չկրկնվող համար
amount float Վաճառքի գումարը
deliveryAmount float Վաճառքի առաքման գումարը
totalAmount float Վաճառքի ընդհանուր գումարը
currencyId int Վաճառքի արժույթի իդենտիֆիկատորը
currencyName string Վաճառքի արժույթի անվանումը
paymentMethodId int Վաճառքի վճարման համակարգի իդենտիֆիկատորը
referralId int Վաճառքի՝ վճարման համակարգի կողմից տրված համարը
status int Վաճառքի կարգավիճակի իդենտիֆիկատորը
statusName string Վաճառքի կարգավիճակի անվանումը
shippingStatus string Վաճառքի առաքման կարգավիճակի իդենտիֆիկատորը
shippingStatusName string Վաճառքի առաքման կարգավիճակի անվանումը
created string Վաճառքի ստեղծման ամսաթիվը
items array Վաճառքի առարկաները
item.id int Վաճառքի տարրի իդենտիֆիկատորը
item.orderId int Վաճառքի իդենտիֆիկատորը
item.productId int Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի իդենտիֆիկատորը
item.product obj Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքը
item.quantity int Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի քանակը
item.price float Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի արժեքը
item.deliveryAmount float Վաճառքի տարի առաքման արժեքը
item.currencyId int Վաճառքի տարրի արժույթի իդենտիֆիկատորը
item.currencyName string Վաճառքի տարրի արժույթի անվանումը
item.created string Վաճառքի տարրի ստեղծման ամսաթիվը
item.updated string Վաճառքի տարրի խմբագրման ամսաթիվը


Ստանալ Վճարման ենթակա Վաճառքը


{{ data.order.checkout() }}

HTTP/1.1 200 OK
{
  {
     id: 2,
     number: "CM-1526",
     amount: 1500,
     deliveryAmount: 500,
     totalAmount: 2000,
     currencyId: 1,
     currencyName: "AMD",
     paymentMethodId: 2,
     referralId: "5044555541",
     status: 3,
     statusName: "Paid",
     shippingStatus: 2,
     shippingStatusName: "In progress", 
     created: "2016-03-21 10:30:00",
     items: [
        {
          id: 12,
          orderId: 2,	
          productId: 10,
          product: {
            Դիտել "Ստանալ Ապրանքը"
          },
          quantity: 2,
          price: 400,
          deliveryAmount: 0,
          currencyId: 1,
          currencyName: "AMD",
          created: "2016-03-21 10:30:00",
          updated: "2016-03-22 08:30:00",
        },
        ...
     ]
  }
  ...
}

or

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Վաճառքի իդենտիֆիկատոր
number string Վաճառքի չկրկնվող համար
amount float Վաճառքի գումարը
deliveryAmount float Վաճառքի առաքման գումարը
totalAmount float Վաճառքի ընդհանուր գումարը
currencyId int Վաճառքի արժույթի իդենտիֆիկատորը
currencyName string Վաճառքի արժույթի անվանումը
paymentMethodId int Վաճառքի վճարման համակարգի իդենտիֆիկատորը
referralId int Վաճառքի՝ վճարման համակարգի կողմից տրված համարը
status int Վաճառքի կարգավիճակի իդենտիֆիկատորը
statusName string Վաճառքի կարգավիճակի անվանումը
shippingStatus string Վաճառքի առաքման կարգավիճակի իդենտիֆիկատորը
shippingStatusName string Վաճառքի առաքման կարգավիճակի անվանումը
created string Վաճառքի ստեղծման ամսաթիվը
items array Վաճառքի առարկաները
item.id int Վաճառքի տարրի իդենտիֆիկատորը
item.orderId int Վաճառքի իդենտիֆիկատորը
item.productId int Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի իդենտիֆիկատորը
item.product obj Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքը
item.quantity int Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի քանակը
item.price float Վաճառքի տարի պարունակությունը հանդիսացող ապրանքի արժեքը
item.deliveryAmount float Վաճառքի տարի առաքման արժեքը
item.currencyId int Վաճառքի տարրի արժույթի իդենտիֆիկատորը
item.currencyName string Վաճառքի տարրի արժույթի անվանումը
item.created string Վաճառքի տարրի ստեղծման ամսաթիվը
item.updated string Վաճառքի տարրի խմբագրման ամսաթիվը