End Point: Օգտատեր

Գրանցում


POST
DOMAIN/auth/register

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
firstName required string Օգտատիրոջ Անունը
lastName required string Օգտատիրոջ Ազգանունը
email required string Էլեկտրոնային հասցե
password required string Օգտատիրոջ գաղտնաբառը
rePassword required string Օգտատիրոջ գաղտնաբառի կրկնությունը

{
   firstName: 'Joe',
   lastName: 'Cole',
   email: 'test@gmail.com', 
   password: '7887wds!dsads', 
   rePassword: '7887wds!dsads' 
}

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Սխալ հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Սխալ հարցման պատասխան
system.incorrect_first_name Սխալ մուտքագրված Անուն
system.incorrect_last_name Սխալ մուտքագրված Ազգանուն
system.email_address_exist Էլեկտրոնային հասցեն արդեն գրանցված է
system.incorrect_re_password Գաղտնաբառը և գաղտնաբառի կրկնությունը չեն համընկնում


Մուտք


POST
DOMAIN/auth/login

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
email required string Էլեկտրոնային հասցե
password required string Օգտատիրոջ գաղտնաբառը
rememberMe optional int Գաղտնաբառի հիշելու պարամետր

{
   email: 'test@gmail.com', 
   password: '454dwds77', 
   rememberMe: 1 
}

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success'
}

HTTP/1.1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Անթույլատրելի հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Սխալ հարցման պատասխան
system.incorrect_login_or_password Սխալ էլեկտրոնային հասցե կամ գաղտնաբառ


Տվյալների Փոփոխում


POST
DOMAIN/auth/change

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id required int Օգտատիրոջ իդենտիֆիկատոր
firstName required string Օգտատիրոջ Անունը
lastName required string Օգտատիրոջ Ազգանունը
password optional string Օգտատիրոջ գաղտնաբառը
rePassword optional string Օգտատիրոջ գաղտնաբառի կրկնությունը

{
   id: 5,
   firstName: 'Joe',
   lastName: 'Cole',
   password: '7887wds!dsads', 
   rePassword: '7887wds!dsads' 
}

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success',
   message: 'Հաջողությամբ պահպանվեց'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Սխալ հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Սխալ հարցման պատասխան
system.incorrect_first_name Սխալ մուտքագրված Անուն
system.incorrect_last_name Սխալ մուտքագրված Ազգանուն
system.successfully_updated Հաջողված հարցման պատասխան


Գաղտնաբառի վերականգնում


POST
DOMAIN/auth/reset-password

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id required int Օգտատիրոջ իդենտիֆիկատոր
resetHashrequired string Վերականգնման համար ձևավորված կոդը
password required string Օգտատիրոջ գաղտնաբառը
rePassword required string Օգտատիրոջ գաղտնաբառի կրկնությունը

{
   id: 5,
   resetHash: '7dsa7dsadsa78d7sa212dsa',
   password: '7887wds!dsads', 
   rePassword: '7887wds!dsads' 
}

HTTP1/1 200 OK
{
   status: 'success',
   message: 'Հաջողությամբ պահպանվեց'
}

HTTP1/1 400 Bad Request
{
   status: 'error',
   message: 'Սխալ հարցում'
}

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Սխալ հարցման պատասխան
system.incorrect_reset_hash Սխալ մուտքագրված կոդ
system.successfully_updated Հաջողված հարցման պատասխան


Ելք


GET
DOMAIN/auth/logout


Գրանցման Հաստատում


GET
DOMAIN/auth/prompt/{hash}/{id}

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
hash required string Չկրկնվող hash կոդ
id required int Օգտատիրոջ իդենտիֆիկատոր

Բանալի Նկարագրություն
system.bad_request Սխալ հարցման պատասխան
system.thank_you_confirmation_message Հաջողված հարցման պատասխան

Երբ հարցումը կատարվում է ոչ xmlHttpRequest տարբերակով, ապա սկրիպտը ստեղծում է flash message և տեղափոխում գլխավոր էջ։