Data Object: Հատկանիշ

Ստանալ Հատկանիշների Ցանկը


{{ data.property.list({}) }}

HTTP/1.1 200 OK
[
  {
     id: 2,
     type: 1,
     title: "Operation System",
     productCount: 2,
     values: [
	   {
	     id: 2,
         title: "iOS",
         productCount: 1
	   },
       {
         id: 2,
         title: "Android",
         productCount: 1
	   }
     ]
]

կամ

[]

Պարամետր Տիպ Նկարագրություն
id int Հատկանիշի իդենտիֆիկատոր
type int Հատկանիշի տիպ (1: Նախանշված արժեքներ, 2: Սովորական արժեքներ)
title string Հատկանիշի անվանում
productCount int Կցված ապրանքների քանակ
values array Հատկանիշի արժեքները
value.id int Հատկանիշի արժեքի իդենտիֆիկատոր
value.title string Հատկանիշի արժեքի անվանում
value.productCount int Կցված ապրանքների քանակ