Data Object: Ցանկությունների Ցանկ

Ստանալ Ցանկությունների Ցանկը


{{ data.wishlist.get() }}

HTTP/1.1 200 OK
{
   id: 5,
   userId: 10,
   guestSessionId: "45522ssdf",
   created: "2017-03-16 16:00",
   updated: "2017-03-20 20:00",
   items: [
     {
        id: 15,
        wishListId: 5,
        productId: 155,
        product: {
          Դիտել "Ստանալ ապրանքը" բաժնում
        },
        quantity: 2,
        created: "2017-03-20 18:00",
        updated: "2017-03-20 20:00"
     },
     ...
   ]
}

Պարամետրեր Տիպ Նկարագրություն
id int Ցանկի իդենտիֆիկատոր
userId int Մուտք գործած օգտատիրոջ իդենտիֆիկատոր
guestSessionId string Հյուր կարգավիճակով օգտատիրոջ իդենտիֆիկատոր
created string Ցանկի ստեղծման ամսաթիվը
updated string Ցանկի խմբագրման ամսաթիվը
items array Ցանկի պարունակությունը
item.id int Ցանկի տարրի իդենտիֆիկատոր
item.productId int Ցանկի տարրի ապրանքի իդենտիֆիկատոր
item.product obj Ցանկի տարրի ապրանքի ինֆորմացիան օբյեկտի տեսքով
item.quantity int Ցանկի տարրի ապրանքի քանակը
item.created string Ցանկի տարրի ստեղծման ամսաթիվը
item.updated string Ցանկի տարրի խմբագրման ամսաթիվը